Zákaznícka podpora:0905 133 242

Obchodné podmienky

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.fortunecookies.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).

Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci:Fortune Company, s.r.o., Ulica Jána Hlubíka 1372/15 , 917 01 Trnava IČO: 52 060 276

Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.fortunecookies.sk

Tovar si môžete objednať vyplnením objednávky v internetovom alebo emailom na: info@fortunecookies.sk

Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky na svoju e-mailovú adresu.

Po potvrdení objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

- bankovým prevodom:

- platobnou kartou (cez platobnú bránu)

- dobierkou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V informačnom e-maily o odoslaní zásielky sa v prílohe bude nachádzať faktúra za objednaný tovar.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

 

4. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (Slovenská pošta, kuriér DPD).

Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní, ak je tovar označený ako skladom. V prípade tovaru na zákazku bude zákazník informovaný o dobe dodania e-mailom.

 

Za doručenie objednaného tovaru v rámci SR predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

Kuriér GLS: 3 €

Slovenská pošta: 2,1 €

 

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)

oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

poškodenie, zavinené doručovateľom (pošta).

Viditeľne poškodený tovar alebo obal tovaru nepreberajte!

 

 

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky a to bez akéhokoľvek postihu. V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva zo zákona 102/2014.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@fortunecookies.sk

Tovar zašlite najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou alebo kuriérom na adresu Fortune Company, s.r.o., Ulica Jána Hlubíka 1372/15 , 917 01  Trnava. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný a nepoškodený. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky..

Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NA TOVARE, ZÁRUKA

Tovar je odosielaný dôkladne zabalený. Ak je obal prepravou neprimerane poškodený, kupujúci ho môže odmietnuť.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

 

6. Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.